Για την πλοήγηση


Χρόνιος βήχας

Posted on 08/06/2012

Ο βήχας αποτελεί μια ακούσια ή εκούσια αντίδραση του οργανισμού μας, λόγω ερεθισμού  ειδικών υποδοχέων που βρίσκονται κατά μήκος του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, αλλά και στο διάφραγμα, το περικάρδιο, τον οισοφάγο και το στομάχι.

Ο βήχας διακρίνεται σε παραγωγικό και ξηρό ανάλογα με την παραγωγή ή όχι εκκρίσεων και σε χρόνιο ή οξύ ανάλογα με τη διάρκειά του.

Ως χρόνιος χαρακτηρίζεται ο βήχας διάρκειας μεγαλύτερης των 3 εβδομάδων.

Αίτια χρόνιου βήχα

Βήχας ισοδύναμος άσθματος: Αποτελεί ειδική κατηγορία άσθματος που εκδηλώνεται μόνο με βήχα. Εμφανίζεται κυρίως το βράδυ, μετά από άσκηση ή έντoνα οφρητικά ερεθίσματα.  Συνήθως η σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής είναι φυσιολογική και η διάγνωση  επιβεβαιώνεται με την ανταπόκριση στα εισπνεόμενα κορτικοειδή.

Το αίτιο του χρόνιου βήχα σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να βρεθεί.

Μερικές από τις εξετάσεις που μπορεί να χρειασθούν είναι οι εξής: