Για την πλοήγηση


Μπορούμε να προφυλαχθούμε από τη γρίπη;

Posted on 31/01/2013

Μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αν τηρούμε βασικούς κανόνες υγιεινής όπως:

Το πιο σημαντικό μέτρο πρόληψης της γρίπης εξακολουθεί να αποτελεί ο έγκαιρος εμβολιασμός.
Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου- Νοεμβρίου. Μία δόση του εμβολίου αρκεί, καθώς η επανάληψη της δόσης δεν βελτιώνει την ανοσία. Το εμβόλιο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο γιατί οι ιοί της γρίπης αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα να αλλάζει και η σύσταση του εμβολίου.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και σε όσους επιθυμούν να εμβολιασθούν.

Ομάδες υψηλού κινδύνου στις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα

4. Έγκυες γυναίκες β΄και γ΄τριμήνου
5. Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη (π.χ. παιδιά με νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα κ.ά.), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά
7. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.)